Tilsyn og rapporter
 

Frøs er på linje med de øvrige danske pengeinstitutter underlagt Finanstilsynet og bliver med jævne mellemrum inspiceret (uanmeldt) for at sikre, at vi lever op til lovens krav og branchens egne anbefalinger.

Herunder kan du læse relevante rapporter og redegørelser.

12. februar 2016 - Finanstilsynets redegørelse om inspektion i Frøs Herreds Sparekasse

12. feburar 2016 - Frøs' kommentarer til Finanstilsynets redegørelse