Forsigtig kreditpolitik
 

Siden vi i 1990 åbnede vores første nye filial i Vejen, har det været en fast strategi, at vi skulle vokse, men at væksten skulle ske uden at vi indgik i risikofyldte engagementer. Helt konkret betyder vores forsigtige kreditpolitik at:

  • Vi indgår ikke i risikofyldte ejendomsspekulationer.

  • Intet kundeengagement må overstige 8% af vores kapitalgrundlag efter fradrag.

  • Der må ikke placeres mere end 15% af de samlede udlån og garantier i en enkelt branche. Det betyder at vi minimerer vores sårbarhed overfor konjunkturændringer. Pt. er vores største branche handel med 10%. Landbruget udgør kun 7%.