Tal og grafer
 
Vi har samlet de væsentligste nøgletal nedenfor. Du kan læse en kort beskrivelse i højre side eller klikke på billeder og se dem i stor størrelse.
 

Tilsynsdiamanten

Finanstilsynet står for overvågningen og kontrollen af finanssektoren. De har udviklet en model, Tilsynsdiamanten, der opstiller 5 pejlemærker. Holder pengeinstituttet sig indenfor den røde linje, så overholder det de fremtidige rammer, som Finanstilsynet har sat op for en sund bankforretning. Diamanten viser, at vi befinder os langt indenfor de 5 grænseværdier. Det betyder, at sparekassen overholder de fremtidige krav til danske pengeinstitutter.

10 års vækst i Frøs

For hver krone Frøs har i indlån, lånes der 55 øre ud. Kun få pengeinstitutter i Danmark har større indlån en udlån.

Udlån i enkeltbrancher

I Frøs vil vi minimere vores sårbarhed overfor konjunkturændringer. Derfor har vi bestemt, at maks. 10% af de samlede udlån og garantier må placeres i en enkelt branche.

Solvens

Solvens er et udtryk for Frøs' evne til at imødegå tab. Med en solvens på 14,6% er der et solidt fundament og en flot overdækning på 5,2% ned til det individuelle solvensbehov på 9,4%.

Sammensætning af den ansvarlige kapital

Sammensætningen af den ansvarlige kapital viser, at en stor del består af egenkapital, dvs. det opsparede overskud, hvilket betyder, at vi er et særdeles robust pengeinstitut.