Vilkår for brug af Frøs Herreds Sparekasses hjemmeside

 

Nedenstående vilkår accepteres ved brug af sparekassens hjemmeside. Vi anbefaler derfor, at vilkårene læses omhyggeligt.
Hjemmesidens primære tjenesteyder er:

Frøs Herreds Sparekasse
Frøsvej 1
Rødding 6630
Tlf.: 7499 7499
Fax.: 7499 7449
Mail: mail@froes.dk
SWIFT: FROSDK21
CVR-nummer: 67051815

I. Persondatapolitik

Frøs Herreds Sparekasse anvender cookies. Læs mere her.
Alle oplysninger, der afgives i forbindelse med formularer på www.frøs.dk, bliver behandlet i overensstemmelse med gældende lovgivning om personoplysninger. Sparekassen har endvidere mulighed for at foretage automatisk registrering af brugerens anvendelse af Hjemmesiden og af IP-adresser. (fx til statistikker og lign.)

II. Ophavsret

Indholdet på Frøs Herreds Sparekasses hjemmeside er beskyttet af reglerne om ophavsret. Internetsiderne må ikke mangfoldiggøres uden at Frøs Herreds Sparekasses forudgående skriftlige samtykke hertil. Enhver er dog altid velkommen til at downloade eller udskrive materiale til eget brug.

III. Ansvarsfraskrivelse for indholdet på www.frøs.dk

Sparekassens hjemmeside skal alene ses som orientering og er alene rettet mod Danmark, medmindre andet direkte fremgår. Information og oplysninger skal ikke opfattes som tilbud om eller opfordring til at give tilbud om at købe eller sælge sparekassens produkter og ydelser mv.
Sparekassens hjemmeside vedligeholdes løbende og vi bestræber os på kun at videregive korrekte oplysninger, og vi bruger udelukkende kilder, der vurderes at være pålidelige. Sparekassen kan ikke gøres erstatningsansvarlige for eventuelle fejl eller ufuldstændige oplysninger på hjemmesiden. Sparekassen tager ligeledes forbehold for eventuelle stave- og slåfejl.
Indholdet på hjemmesiden skal ikke opfattes som individuel rådgivning og vi anbefaler at væsentlige dispositioner foretages på baggrund af individuel rådgivning. Vi beder derfor vores kunder henvende sig i vores afdelinger, såfremt der ønskes personlig rådgivning. Frøs Herreds Sparekasse påtager sig intet ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af indholdet af vores hjemmeside.
Frøs Herreds Sparekasse er berettiget til at ændre indholdet af hjemmesiden og de deri beskrevne ydelser. Ændringer kan ske til enhver tid og uden forudgående varsel. Der er via sparekassens hjemmeside links til tredjeparts hjemmesider. Sparekassens påtager sig intet ansvar for indholdet af disse sider.

IV. Sikkerhed

Sparekassen påtager sig ikke ansvar for sikkerheden, hvis der sendes ikke-krypterede mails til sparekassen. Sparekassen indestår ikke for datasikkerheden, hvis der sendes personlig eller fortrolige oplysninger via mail.

V. Gældende lovgivning

Ovenstående vilkår og betingelser er underlagt dansk lovgivning. I tilfælde af tvister, der udspringer af hjemmesiden skal disse afgøres ved danske ret og ved danske domstole.