Få mere ud af dine penge hos Frøs
 

Frøs har en velfungerende likviditetsafdeling med veluddannede og dygtige medarbejdere. Som kunde i Frøs har du derfor effektiv adgang til at investere nogle af dine midler i aktier, obligationer og investeringsbeviser.

Afhængigt af dine ønsker kan du enten vælge at styre dine investeringer selv via NetBank eller lade Frøs' Likviditetsafdeling styre dem for dig.

Om du vælger aktier, obligationer eller investeringsbeviser er i høj grad et spørgsmål om din personlige investeringsprofil - som igen handler om tidshorisont og risikovillighed.

Vil du fx sikre dig en lille, men hurtig gevinst uden den store risiko, kan svaret meget vel være at købe
korte obligationer. Har du omvendt is i maven og tålmodighed til at vente, kan der være noget større gevinster at hente på aktiemarkedet.

Med investeringsbeviser har du mulighed for at skabe en effektiv spredning af din investering uden at skulle holde styr på mange forskellige aktier og obligationer. Og igen tilbyder vi porteføljer, der er sammensat efter din risikoprofil.

Hos Frøs kan du også investere i de populære garantiobligationer. De giver dig i princippet det bedste fra begge verdener, fordi de følger et underliggende aktiv (fx aktier), når det går opad, mens de aldrig kan komme under en indfrielseskurs på 100, hvis markedet begynder at gå den anden vej.

 
Har du over 1 mio. kr.?

Som en udvidet mulighed for kunder med depotværdier på min. 1 mio. kr. tilbyder vi Frøs Formuepleje. Her sammensætter vi dine investeringer i en portefølje, der er skræddersyet til din risikovillighed og dine ønsker om tidshorisont.

Spørg din personlige kunderådgiver, hvis du vil høre mere om mulighederne for at investere og sikre et solidt afkast af dine penge.

 
Garantiobligationer
Værdipapirer
Lokal Puljepension