Frøs Boliglån+
 

Frøs Boliglån+ er et lån med sikkerhed i din bolig, hvor du får den fleksibilitet, der er knyttet til et lån i sparekassen. Samtidig kan Frøs Boliglån+ være med til at sænke din belåningsprocent ved Totalkredit, så du derved har mulighed for at opnå en lavere bidragssats. Frøs Boliglån+ er særligt attraktiv, hvis du i dag har F1-, F2-, F3- eller F4-lån, da bidragssatserne på F-lånene er de højeste, men har du fastforrentet lån kan der også være muligheder. Vi anbefaler, at du kontakter din rådgiver og hører mere om dine muligheder..

Får du senere brug for at indfri eller omlægge dit Frøs Boliglån+, kan du få det gjort nemt, billigt og hurtigt i din filial.

Du kan få et Frøs Boliglån+ og

  • låne mellem 60-80% af boligens værdi. 40-60% for fritidshuse
  • få en løbetid på op til 20 år
  • få en høj grad af fleksibilitet
  • ingen kurstab på lånet ved opsigelse.

Frøs Boliglån+ er et tilbud til nuværende og nye helkunder i Frøs. Realkreditbelåning skal ske via Totalkredit for minimum 60% (fritidshuse 40%) af Totalkredits vurdering af boligens værdi. Du skal låne minimum kr. 100.000 pr. ejendom og ydelserne betales månedligt.

Renten er mellem 1,95-2,50% p.a. for lån med afdrag. For lån med afdragsfrihed er renten på 2,50-3,00% p.a. Renten er fast frem til 30.06.2017, herefter er den variabel. Frøs har afsat en pulje på 100 mio. kr. til Frøs Boliglån+. Tilbuddet udløber den 31.12.2016 eller når puljen er brugt. Vi tager sikkerhed via et ejerpantebrev i din ejendom og vi foretager altid en individuel kreditvurdering. Der kan ikke lånes til erhvervsejendomme.

Få rådgivning i Frøs

Udgifterne til bolig og boliglån er en stor og vigtig post i de fleste familiers daglige økonomi. At vælge de rigtige lån er derfor afgørende. Kontakt din rådgiver for at få en gennemgang af dine muligheder.

Omkostninger

Frøs betaler de sædvanlige omkostninger ved omlægning af kreditforeningslån (ekspeditionsgebyr, kurtage, kursskæring og tinglysning). Etablering af ejerpantebrev betales af kunden. Der sker ingen refusion af evt. kurstab og lignende.

Lånet kræver normal kreditvurdering jf. Frøs’ gældende politikker og forudsætter, at kunden er helkunde i Frøs. Renten er gældende pr. 08.03.2016. Hvis lånet ikke er i din nationale valuta, skal du være opmærksom på, at udsving i valutakursen kan påvirke det beløb, som skal betales.

Regneeksempler

Rentesats 1,95% - MED afdrag
Ved et samlet kreditbeløb på kr. 250.000 med en pålydende rente på 1,95% p.a. svarende til en variabel debitorrente på 1,96% p.a. (rentes rente) og en løbetid på 20 år, er de månedlige ydelser på kr. 1.286. ÅOP er på 2,2%. Det samlede beløb der skal betales tilbage udgør kr. 308.617 heraf udgør etableringsomkostningerne kr. 0, offentlige afgifter kr. 5.460 og renter kr. 53.157.

Rentesats 2,50% - MED afdrag
Ved et samlet kreditbeløb på kr. 250.000 med en pålydende rente på 2,50% p.a. svarende til en variabel debitorrente på 2,52% p.a. (rentes rente) og en løbetid på 20 år, er de månedlige ydelser på kr. 1.353. ÅOP er på 2,8%. Det samlede beløb der skal betales tilbage udgør kr. 324.730 heraf udgør etableringsomkostningerne kr. 0, offentlige afgifter kr. 5.460 og renter kr. 69.270.

 

 

Kontakt din lokale rådgiver og hør mere om dine muligheder.

Find din rådgiver her.