Renteændring
 

Frøs nedsætter med virkning fra d. 17. oktober 2016 rentesatserne på visse indlån typisk med 0,025-0,250%, på byggekreditter o.lign. udlægskreditter op til 0,5%.

Ændringerne sker med baggrund i et fortsat lavt renteniveau på penge- og kreditmarkedet.

Nærmere information om de nye priser oplyser vi gerne i vore afdelinger, ligesom de nye satser fra den 17. oktober vil fremgå her.